Dotacje

Program Czyste Powietrze i wsparcie finansowe termomodernizacji budynków jednorodzinnych - wszystko co musisz wiedzieć!

Program Czyste Powietrze - zakres wsparcia rządowego

W Programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację na działania zmierzające do kompleksowej modernizacji domów w obszarze:

  • dofinansowanie wymiany starych okien, drzwi zewnętrznych i balkonowych oraz bram garażowych na bardziej energooszczędne,
  • prac dociepleniowych (na przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montażu i modernizacji instalacji ogrzewania domów jednorodzinnych,
  • montażu i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych i instalacji (kotłów, pomp ciepła itp.),
  • zakup i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
  • Rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze w ramach którego inwestor ma do wyboru trzy opcje podstawowego poziomu oraz dwie opcje podwyższonego poziomu dofinansowania, z których każda różni się działaniami podjętymi w ramach wsparcia oraz kwotą dofinansowania.
  • W 2023 roku, kontynuowana jest również najwyższa forma dofinansowania dla najbiedniejszych. Mogą się o nią ubiegać osoby, których miesięczne dochody na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 1090 zł. W przypadku prowadzenia gospodarstwa jednoosobowego, miesięczny dochód nie może być większy niż 1526 zł.

Najwyższą kwotą dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych będą objęte również osoby, które mają ustalone: prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego; Dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze dla tych osób może wynieść do 90% kosztów.

Nowością wprowadzoną od stycznia 2023 roku jest wykonanie audytu energetycznego nieruchomości  beneficjentów ubiegających o dotację na wymianę źródła ciepła wraz z montażem paneli słonecznych- jest to kompleksowa termomodernizacja z PV. Ustawodawca zagwarantował jednak na ten cel dodatkowe 1200 zł dofinansowania. Oznacza to, że oprócz możliwości otrzymania kwoty maksymalnej dotacji, podanej w każdej z opcji, beneficjenci mogą dodatkowo otrzymać tę kwotę na wykonanie audytu.

Chcesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu!